Om oss

Demokrati100 är en satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Demokratijubileet firas under åren 2018–2021.

Bakom projektet står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Kopplat till projektet finns även ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet. KB är utgivare för webbplatsen demokrati100.se.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet Demokrati100 är öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921 – om den historiska processen och människorna som skapade den.

Vi vill göra det möjligt för var och en att ta del av och använda dokument, föremål och människors berättelser från arkiv, museer och bibliotek. Med hjälp av denna kunskap vill vi skapa förutsättningar för reflektion om såväl de historiska händelserna som demokratins betydelse också efter 1921. Vad har demokratin för betydelse för oss idag?

Referensgrupp

Projektet leds av docenten i litteraturvetenskap Andreas Hedberg (KB). Projektet har en referensgrupp med företrädare från:

 • Riksarkivet
 • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
 • KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek
 • Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Kungliga biblioteket
 • Historiska museet
 • Digisam
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet

Kontakt

Mejla oss på info@demokrati100.se.