Om oss

Demokrati100.se är en satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Demokratijubileet firas under åren 2018–2021.

Bakom projektet står Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond. Utgivare för sidan är Kungliga biblioteket. Bakom webbplatsen Demokrati100.se står ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet Demokrati100 är öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921 – om den historiska processen och människorna som skapade den.

Vi vill göra det möjligt för var och en att ta del av och använda dokument, föremål och människors berättelser från arkiv, museer och bibliotek. Med hjälp av denna kunskap vill vi ge möjlighet till reflektion om såväl de historiska händelserna som demokratins betydelse också efter 1921. Vad har demokratin för betydelse för oss idag?

Arbetsgruppen

Projektet leds av fil.dr. Karin Kvist Geverts (Kungliga biblioteket). Projektet har en arbetsgrupp med företrädare från:

 • Riksarkivet
 • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
 • KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek
 • Folkrörelsearkivet för Uppsala län
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Kungliga biblioteket
 • Historiska museet
 • Digisam
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet

Om webbplatsen

Webbplatsen Demokrati100.se har ett redaktionsråd som består av professor Torbjörn Nilsson (Södertörns högskola), docent Fia Sundevall (Stockholms universitet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek), docent Jenny Björkman (Riksbankens Jubileumsfond), lektor Lars M Andersson (Uppsala universitet) och leds av fil.dr. Karin Kvist Geverts (Kungliga biblioteket).