Om oss

Projektet Demokrati100 har initierats av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Utgivare för sidan är Kungliga biblioteket. Bakom sidan Demokrati100.se står ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet.

Det övergripande syftet med projektet Demokrati100 är öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918-1921 – om den historiska processen och människorna som skapade den. Vi vill göra det möjligt för var och en att ta del av och använda dokument, föremål och människors berättelser från arkiv, museer och bibliotek. Med hjälp av denna kunskap vill vi ge möjlighet till reflektion om såväl de historiska händelserna som demokratins betydelse också efter 1921. Vad har demokratin för betydelse för oss idag?

Projektet har en arbetsgrupp med företrädare från Riksarkivet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket, Historiska museet,  Digisam, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet, och leds av fil.dr. Karin Kvist Geverts (Kungliga biblioteket).

Sidan Demokrati100.se har ett redaktionsråd som består av professor Torbjörn Nilsson (Södertörns högskola), docent Fia Sundevall (Stockholms universitet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek), docent Jenny Björkman (Riksbankens Jubileumsfond), lektor Lars M Andersson (Uppsala universitet) och leds av fil.dr. Karin Kvist Geverts (Kungliga biblioteket).

Om du vill komma i kontakt med redaktionsrådet är du välkommen att höra av dig till Karin Kvist Geverts på mejl: info(snabel-a)demokrati100.se eller telefon: 010-709 30 91.