Begränsningar

Läs mer

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

För lärare

Läs mer

Lärarmaterial om rösträtten

Nu lanseras ett nytt material för skolan som ger unga en nära inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och …

På denna dag

Läs mer

Den internationella rösträttskongressen inleds 1911

Den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911 pågick den 12–17 juni och samlade drygt hundra deltagare från olika delar av världen. Kongressen arrangerades av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, med …

Lokala perspektiv

Läs mer
Fem kvinnor i festlig klädsel skålar med varandra.

Läkaren Anna-Clara Romanus hjälpte utsatta arbetarkvinnor

Anna-Clara Romanus-Alfvén var Norrköpings första kvinnliga läkare och ordförande för kvinnliga rösträttsföreningen i Norrköping under åren 1910–1919. Hon gjorde stora insatser för utsatta kvinnor och förespråkade ekonomisk ersättning för arbetande …