Demokratijubileet 2018–2021

Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt! Men hur gick det till? Här hittar du kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den.

För vem
Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Avsändare
Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

Om rösträtten

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

Nyheter

Nina Benner-Anderson – rösträttens, nykterhetens och fredens förkämpe

Nina Benner-Andersons (1865–1947) starka samhällsengagemang började med en sjuksköterskeutbildning och tog henne från otaliga föreningsverksamheter till politiska uppdrag och så småningom ledande positioner inom flera rösträtts-, nykterhets- och fredsorganisationer på …

Historiskt val för mer än tre miljoner

Valet till riksdagens andra kammare i september 1921 har en självklar plats i historieböckerna. För första gången fick kvinnorna rösta, och även röstas in, på samma villkor som männen. Drygt …

De förlorade sin rösträtt 1921

Samtidigt som den så kallade allmänna och lika rösträtten infördes år 1921 så introducerades nya rösträttsbegränsningar. Det innebar faktiskt att vissa tidigare röstberättigade medborgare fråntogs sin rösträtt. Att vissa tidigare …

Rösträttens sånger klingar på nytt

Musik och sång var ett vapen i kampen för rösträtten som rösträttskvinnorna drog nytta av. Under våren har Estradkören i Göteborg spelat in några av de sånger som cirkulerade i …

Så bröt demokratin igenom

En film som på snabba 2 minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.