Demokratijubileet 2018–2021

Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt! Men hur gick det till? Här hittar du kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den.

För vem
Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Avsändare
Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

Om rösträtten

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

För lärare

Lärarmaterial om rösträtten

Nu lanseras ett material för skolan som ger unga en nära inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och samtidigt …

Begränsningar

Svartvitt fotografi av ett tjugotal människor som sitter runt ett bord och äter.

Samernas förbryllande rösträttshistoria

Samer fick – som andra svenska medborgare – allmän rösträtt 1918/21. Men precis som för andra nationella minoritetsgrupper är frågan mer komplicerad än den först kan tyckas. De allra flesta …

Förutsättningar

Ett svartvitt fotografi av många män i en sal som vänder sig om och tittar mot kameran.

Dubbla manliga röster – dubbel kvinnlig ilska

Rösträttsförslaget som den konservativt färgade regeringen lade fram i mars 1902 har – med ett slitet uttryck – gått till historien. Mest känt är förslagets nonchalerande av kvinnornas rösträttskrav. Istället …

Så bröt demokratin igenom

En film som på snabba 2 minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.