Demokratijubileet 2018–2021

Demokrati100.se är en satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan.

Bakom projektet står Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

Begränsningar

Läs mer

Samernas förbryllande rösträttshistoria

Samer fick – som andra svenska medborgare – allmän rösträtt 1918/21. Men precis som för andra nationella minoritetsgrupper är frågan mer komplicerad än den först kan tyckas. De allra flesta …

För lärare

Läs mer

Lärarmaterial om rösträtten

Nu lanseras ett nytt material för skolan som ger unga en nära inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och …