Demokratijubileet 2018–2021

Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt! Men hur gick det till? Här hittar du kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den.

För vem
Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Avsändare
Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

Om rösträtten

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

Nyheter

Kampen för rösträtt i rörlig bild

Den 26 januari 2021 är det hundra år sedan riksdagen fattade det andra och bekräftande beslutet om att ändra grundlagen. I och med det hade allmän och lika rösträtt införts i …

Ny rapport undersöker begränsningar i rösträtten

När allmän och lika rösträtt infördes i Sverige 1921 så var fortfarande många uteslutna, män som kvinnor. Men hur stora var de olika uteslutna grupperna och hur stor andel av …

Samernas förbryllande rösträttshistoria

Samer fick – som andra svenska medborgare – allmän rösträtt 1918/21. Men precis som för andra nationella minoritetsgrupper är frågan mer komplicerad än den först kan tyckas. De allra flesta …

När fick romer rösträtt?

Den som googlar ”rösträtt för romer” får ofta svaret 1959. Men det svaret är fel. Vi samlade ett antal historiker för att ta reda på varför. Det är inte så …

Så bröt demokratin igenom

En film som på snabba 2 minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.