Begränsningar

Läs mer

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

För lärare

Läs mer

Lärarmaterial om rösträtten

Nu lanseras ett nytt material för skolan som ger unga en nära inblick i hur genomförandet av allmän och lika rösträtt gick till för snart hundra år sedan – och …

På denna dag

Läs mer
Julius Mankell, sittande med armarna i kors på en stol, valdes till ordförande för den första folkriksdagen som hölls 1893.

Den första folkriksdagen öppnar 1893

Den första folkriksdagen öppnade den 13 mars 1893 i Stockholm. 123 ombud från hela Sverige samlades och till ordförande valdes Julius Mankell (bilden). Syftet med mötet var att visa att …

Aktörer

Läs mer
Beredningsutskottets sammanträde 1919. Den stående kvinnan är Anna Lindhagen

Kvinnornas röster i Stockholms stadsfullmäktige år 1919

Den 1 april 1919 började ett nytt stadsfullmäktige i Stockholm sitt arbete. Det var det första fullmäktige som hade valts utifrån principen om allmän och lika rösträtt, enligt de bestämmelser …