Demokratijubileet 2018–2021

Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt! Men hur gick det till? Här hittar du kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den.

För vem
Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Avsändare
Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.

Om rösträtten

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

Nyheter

10 januari 1922: kvinnornas riksdagsentré

Demokratireformen 1921 innebar inte enbart att kvinnor fick rösträtt i andrakammarvalen. Den gjorde även kvinnor valbara till riksdagen. När 1922 års riksdag öppnades, måndagen den 10 januari, fanns det för …

Nina Benner-Anderson – rösträttens, nykterhetens och fredens förkämpe

Nina Benner-Andersons (1865–1947) starka samhällsengagemang började med en sjuksköterskeutbildning och tog henne från otaliga föreningsverksamheter till politiska uppdrag och så småningom ledande positioner inom flera rösträtts-, nykterhets- och fredsorganisationer på …

Historiskt val för mer än tre miljoner

Valet till riksdagens andra kammare i september 1921 har en självklar plats i historieböckerna. För första gången fick kvinnorna rösta, och även röstas in, på samma villkor som männen. Drygt …

De förlorade sin rösträtt 1921

Samtidigt som den så kallade allmänna och lika rösträtten infördes år 1921 så introducerades nya rösträttsbegränsningar. Det innebar faktiskt att vissa tidigare röstberättigade medborgare fråntogs sin rösträtt. Att vissa tidigare …

Så bröt demokratin igenom

En film som på snabba 2 minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.