Demokratijubileet 2018–2021

Demokrati100 har varit en satsning för att öka kunskapen om den allmänna och lika
rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921.

Nu är jubileet över, men den här webbplatsen kan du fortsätta besöka under hela 2022. Därefter kommer den att avpubliceras. Många texter kommer fortfarande att gå att hitta i Libris. Bland annat en antologi som heter ”Om vägen till allmän och lika rösträtt”.

För vem
Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Avsändare
Projektet bedrevs som ett samarbete mellan Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens
Jubileumsfond (RJ) med hjälp av ett nätverk av arkiv, museer och bibliotek samt av enskilda
forskare som har velat uppmärksamma demokratijubileet.

KB är utgivare av den här webbplatsen.

Om rösträtten

Den allmänna rösträtten – när infördes den?

När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara. Ändå anger forskare, journalister, politiker och museer inte sällan olika årtal. Svaret är nämligen beroende av vilket perspektiv …

Nyheter

Det här glömdes bort under rösträttsjubileet

Under våren 2022 avslutas hundraårsfirandet av den allmänna och lika rösträttens införande 1918–1921. Det är dags att utvärdera jubileet. Vad har vi lärt och vad har vi missat? I december …

10 januari 1922: kvinnornas riksdagsentré

Demokratireformen 1921 innebar inte enbart att kvinnor fick rösträtt i andrakammarvalen. Den gjorde även kvinnor valbara till riksdagen. När 1922 års riksdag öppnades, måndagen den 10 januari, fanns det för …

Nina Benner-Anderson – rösträttens, nykterhetens och fredens förkämpe

Nina Benner-Andersons (1865–1947) starka samhällsengagemang började med en sjuksköterskeutbildning och tog henne från otaliga föreningsverksamheter till politiska uppdrag och så småningom ledande positioner inom flera rösträtts-, nykterhets- och fredsorganisationer på …

Historiskt val för mer än tre miljoner

Valet till riksdagens andra kammare i september 1921 har en självklar plats i historieböckerna. För första gången fick kvinnorna rösta, och även röstas in, på samma villkor som männen. Drygt …

Så bröt demokratin igenom

En film som på snabba 2 minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.