Valaffischer på KB

På samma sätt som många andra affischer återspeglar valaffischerna sin samtid. Vi kan se dem som en slags tidsspegel där vi kan utläsa trender och värderingar.

Kungliga biblioteket (KB) har en omfattande affischsamling som beräknas innehålla mer än 600 000 affischer från 1700-talet fram till idag.

De första valaffischerna är från tiden kring förra sekelskiftet (se bild ovan). Tidiga valaffischer är nästan uteslutande textaffischer. När de anslogs krävdes det ofta att man stannade upp för att läsa texter som ibland kunde vara omfattande. För att locka till läsning kunde man använda sig av olika typsnitt i varierande storlekar. Man använde sig också av schablonbilder, olika slags dekorer och färgat, eller kanske målat papper. Vanligen trycktes affischerna på mycket tunt papper. De var inte så påkostade eftersom var avsedda att anslås endast under en kort tid och därefter slängas.

Valaffischer ca 1920-1940. Kungliga biblioteket. Foto: Catarina Nordling / KB

Några decennier in på 1900-talet började de politiska affischerna bli alltmer illustrerade och mellankrigstiden anses vara en period med estetiskt intressanta politiska affischer. Professionella illustratörer, affischkonstnärer och reklamfolk anlitades. Affischerna blev mer färgglada och uppseendeväckande. Att använda sig av karikatyrer och symbolik blev vanligt och retoriken var mer slagfärdig. Likartade budskap kunde förmedlas från både högern och vänstern och ibland kunde det till och med vara svårt att avgöra vem som var avsändaren. I samlingen kan vi se att högern var något tidigare än vänstern med att använda det nya formspråket.

Valaffischer 2018. Foto: Catarina Nordling / KB

Efterkrigstidens politiska affischer kan ha svårt att nå upp till mellankrigstidens formgivning. Moderna valaffischer visar i regel upp fotografier på politiker med enbart en kort text, slogan eller en logotyp. Från att från börjat varit ett medel för att få folk att gå och rösta uppmanar dagens valaffischer betraktaren att rösta på ett visst parti.

KB:s affischsamling är ordnad efter affischens ämne. Ämnet politik är stort och där finns inte enbart valaffischer. Sedan ett tidigare projekt i KB är cirka 17 000 politiska affischer fram till 1988 inskannade så att det är möjligt att titta på dem på mikrofiche. Ett stort antal politiska affischer går att söka fram i Libris. Sök då på politik i fritext och välj materialtyp affisch.

Om du vill beställa en affisch kan du kontakta KB på info@kb.se. Det går inte att låna hem affischer, vi visar alla affischer i specialläsesalen efter överenskommelse.

Catarina Nordling
Bibliotekarie, Kungliga biblioteket

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Kollage av valaffischer från tiden kring sekelskiftet 1900 som finns i vardagstrycksamlingen på KB. Foto: Catarina Nordling / KB.

Hänvisa till artikeln så här: Catarina Nordling, ”Valaffischer på KB”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/valaffischer-pa-KB (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Catarina Nordling

Catarina Nordling är bibliotekarie på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Catarina Nordling