Uppdrag fred och rösträtt: Märta Bucht

Märta Bucht (1882–1962) var ordförande för FKPR i Luleå från december 1908 till dess att föreningen upplöstes år 1920. Hon föddes i Luleå som dotter till kartografen och stadsplaneraren G. Wilhelm Bucht och hustrun Rosa. Hon och hennes syster fick sin utbildning vid Luleå Elementarläroverk, där hon efter vidareutbildning i Stockholm tog plats i kollegiet år 1907. Hon undervisade på skolan fram till sin pensionering år 1948, men fortsatte att rycka in som vikare även senare. Därutöver var Märta Bucht starkt engagerad i ett antal ideella och politiska strävanden.

Märta Bucht blev ordförande i Luleåkretsen av FKPR år 1908 då hon övertog ordförandeposten efter länsmejerskan Anna Gustafsson, som varit interimistisk ordförande sedan starten året innan. Luleås rösträttskvinnor var aktiva och medverkade på den nationella arenan.

Märta Bucht var också vän med en annan lärarinna, pacifisten Matilda Widegren. Båda var engagerade i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, grundad i Haag 1915 i protest mot första världskriget i samband med en stor internationell kvinnokongress, och omdöpt och omorganiserad vid en kongress i Zürich i Schweiz året efter krigsslutet. Märta Bucht deltog som en av tolv svenskor vid kongressen i Zürich, och var ordförande i Luleåkretsen av IKFF i 40 år. Att ett dekret kom från huvudstaden i maj 1940 om att alla medlemsmatriklar och protokoll skulle brännas vittnar om att arbetet för fred ingalunda var en kamp utan faror. Hitlertiden var svår, berättar Bucht i en artikel i Norrbottens-Kuriren år 1961: ”[…] vi visste ju alla att vi stod på tyskarnas svarta lista.”

Märta Bucht engagerade sig också i Frisinnade kvinnoklubben i Luleå, i den ekumeniska kvinnliga nykterhetsrörelsen Vita Bandet, i Norrbottens föreläsningsförbund med flera föreningar. Hon var vidare ledamot i stadsfullmäktige och i folkskolestyrelsen (1911–1930), dessutom barnavårdsman och innehade förtroendeuppdrag i landstinget. För Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbunds, SSUH, barnkoloni i Måttsund gjorde hon stora insatser via flickskoleföreningen Rimfrost.

Rektorn för flickskolan, Anna Svensson, skrev följande på Märta Buchts 65-årsdag: ”Samhället behöver många sådana kvinnor: kloka, goda, modiga och mänskliga”. Märta Bucht blev belönad med kunglig medalj och orden för sina insatser. Hon dog 1962 och ligger begravd på Innerstadens kyrkogård i Luleå.

Karin Tjernström
Arkivarie, Norrbottens museum

Artikeln har tidigare publicerats som en del i ett längre blogginlägg, ”Fröknarna i Luleå (på Fröken Frimans tid)”, på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum.


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden är ett porträttfoto av Märta Bucht, 1907. Fotograf: Henny Tegström, Luleå kommuns bildarkiv.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Tjernström, ”Uppdrag fred och rösträtt: Märta Bucht”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/uppdrag-fred-och-rostratt-marta-bucht (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Tjernström

Karin Tjernström är arkivarie på Norrbottens museum.

Visa alla artiklar av Karin Tjernström