Teman

Artiklarna på webbplatsen är indelade i olika teman.

Förutsättningar

Under temat förutsättningar kan du läsa om partiernas uppkomst och partiväsendets historia, men också om förhållandet mellan första och andra kammaren och om varför det ansågs självklart att bara välbeställda stadsbor och bönder med egna gårdar hade rätt att rösta. Gå till Förutsättningar

Omvärld

Under temat omvärld kan du läsa om Sveriges förhållande till omvärlden och hur händelser både i våra grannländer och runt om i världen i övrigt påverkade den svenska utvecklingen. Gå till Omvärld

Aktörer

Under temat aktörer kan du läsa om de som verkade för rösträtt, men också om motståndarna; de som var rädda för kaos, massans dumhet, kvinnors känslosamhet och som i brist på bättre såg förmögenheten som ett bevis på den medborgerliga förmågan. Gå till Aktörer

Platser och former

Under temat platser och former kan du läsa om olika platser där rösträtten diskuterades, om såväl diskussionsklubbar som privata initiativ, och om de former kampen kunde ta – demonstrationer, strejker, namninsamlingar, affischer, fanor, standar, böcker, artiklar, och vykort. Gå till Platser och former

Begränsningar

Under temat begränsningar kan du läsa om vilka som inte fick rösta trots att allmän och lika rösträtt infördes. Andelen röstberättigade ökade till ca 80 procent av den vuxna befolkningen. Men vilka var de andra – de som inte fick rösta? Gå till Begränsningar