Teman

Artiklarna på webbplatsen är indelade i olika teman.

Aktörer

Om de som verkade för rösträtt, men också om motståndarna; de som var rädda för kaos, massans dumhet, kvinnors känslosamhet och som i brist på bättre såg förmögenheten som ett bevis på den medborgerliga förmågan. Läs om aktörer.

Begränsningar

Om vilka som inte fick rösta trots att allmän och lika rösträtt infördes. Andelen röstberättigade ökade till cirka 80 procent av den vuxna befolkningen. Men vilka var de andra – de som inte fick rösta? Läs om begränsningar.

Förutsättningar

Om partiernas uppkomst och partiväsendets historia. Men också om förhållandet mellan första och andra kammaren och varför det ansågs självklart att bara rika stadsbor och bönder med egna gårdar hade rätt att rösta. Läs om förutsättningar.

Lokala perspektiv

Om hur rösträttskampen såg ut på olika platser i Sverige. Vilka specifika förutsättningar fanns i Linköping? Hur gick diskussionerna i stadsfullmäktige i Stockholm? Läs om lokala perspektiv.

Omvärld

Om Sveriges förhållande till omvärlden och hur händelser både i våra grannländer och runt om i världen i övrigt påverkade den svenska utvecklingen. Läs om omvärlden.

Platser och former

Om olika platser där rösträtten diskuterades, från diskussionsklubbar till privata initiativ. Samt de former kampen kunde ta – demonstrationer, strejker, namninsamlingar, affischer, fanor, standar, böcker, artiklar och vykort. Läs om platser och former.

På denna dag

Kort information om vissa datum i rösträttens historia. Läs om intressanta datum.