Valaffischer på KB

På samma sätt som många andra affischer återspeglar valaffischerna sin samtid. Vi kan se dem som en slags tidsspegel där vi kan utläsa trender och värderingar. Kungliga biblioteket (KB) har …

Läs mer