Först 1921 som sist i Norden

Att Sverige i slutet av 1910-talet var ensamt om att sakna kvinnlig politisk rösträtt var ett viktigt argument för den kvinnliga rösträttsrörelsen. Inte minst vykortet på det temat illustrerade landets …

Läs mer

Sverige sämst i klassen?

Sverige beskrivs ofta som ett avancerat och modernt land, också av utländska betraktare. Välfärd, standard och jämställdhet förs fram som grundpelare i samhället. Men så har det inte alltid varit. …

Läs mer