Det demokratiska genombrottet

Föreställningen handlar om demokratins dramatiska bakgrund i världskrig och revolutioner och fredliga folkrörelser och sånger om allt från rösträttspionjären Nelly Thüring till kvinnornas hungerkravaller i Göteborg 1917 och de tyska …

Läs mer
Porträtt av fem kvinnor.

De första kvinnorna i riksdagen

Hösten 1921 ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor var såväl röstberättigade som valbara. Fem kvinnor valdes in i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda …

Läs mer