Först 1921 som sist i Norden

Att Sverige i slutet av 1910-talet var ensamt om att sakna kvinnlig politisk rösträtt var ett viktigt argument för den kvinnliga rösträttsrörelsen. Inte minst vykortet på det temat illustrerade landets …

Läs mer