De förlorade sin rösträtt 1921

Samtidigt som den så kallade allmänna och lika rösträtten infördes år 1921 så introducerades nya rösträttsbegränsningar. Det innebar faktiskt att vissa tidigare röstberättigade medborgare fråntogs sin rösträtt. Att vissa tidigare …

Läs mer

Demokratins genombrott

Ett viktigt datum för demokratins genombrott i Sverige är den 17 december 1918. Då beslutade den extrainkallade riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Men eftersom rösträtten reglerades i …

Läs mer