Snabbt genombrott för sen demokrati

Svartvitt fotografi av män som går med fanor där det står allmän rösträtt och 8 timmar arbete.

Sverige var sent ute i fråga om demokratiskt genombrott. Inte minst kvinnors rösträtt dröjde.

Åren 1917–1921 kom emellertid bitarna på plats: Parlamentarism – riksdagens vilja gick före kungamaktens, demokratiserad kommunal rösträtt och politisk rösträtt för kvinnorna. Kampen för demokrati hade pågått i decennier, men det var läget i Europa hösten 1918 med revolutioner och social oro som förde den till seger.

Torbjörn Nilsson
Professor i historia, Södertörns högskola

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar en demonstration i Sundsvall 1899, ID SuM-foto006818, Sundsvalls Museum.

Hänvisa till artikeln så här: Torbjörn Nilsson, ”Snabbt genombrott för sen demokrati”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/snabbt-genombrott-for-sen-demokrati/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson är professor i historia vid Södertörns högskola. Hans områden rör ideologi, politik och rösträtt. Torbjörn Nilsson ingår även i redaktionsrådet för demokrati100.se.

Visa alla artiklar av Torbjörn Nilsson