Siri Holm – en idealist av renaste vatten

Sigrid eller Siri Holm (1870-1960) växte upp i Luleå som dotter till läroverksadjunkt O. M. Holm. Efter utbildning i Stockholm blev hon lärarinna vid flickskolan i Luleå år 1891, en tjänst hon innehade fram till pensionen 1930.

Nykterhetsrörelsen var stark i Luleå i början av 1900-talet och Siri Holm var en av förgrundspersonerna. Hon bildade Luleås kvinnliga nykterhetsförening år 1902. Föreningen diskuterade inte bara nykterhet, utan behandlade också en rad andra sociala och rättsliga frågor, inte minst kvinnosaken. ”Är det önskligt att kvinnorna skola ha samma lön för samma arbete?”, frågade man sig exempelvis vid ett av mötena.

Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening demonstrerar genom Luleå. Fotograf okänd, Luleå kommuns bildarkiv.

Luleås kvinnliga nykterhetsförening uppgick i det internationella, kristna nykterhetsförbundet Vita bandet 1913, men var fortfarande i högsta grad förknippad med Siri Holm som fortsatte som dess ordförande ända fram till 1953.

Siri Holm var dessutom engagerad i en rad andra ideella föreningar som exempelvis djurskydds- och fredsrörelsen, missionen och rösträttsrörelsen genom sitt medlemskap i Luleå FKPR. År 1910 blev Siri Holm den första kvinnan i Luleå stadsfullmäktige och den sjätte inröstade kvinnan i fullmäktige i Sverige. Hon var ledamot av fullmäktige fram till 1919.

Hennes far, O.M. Holm, hade suttit i fullmäktige i närmare trettio år, bland annat som dess ordförande. Dottern Siri följde i hans fotspår och hade alla de rätta förutsättningarna för att lyckas – förutom att hon var kvinna. I en artikel i Norrbottens-Kuriren från år 1964 kan man läsa om de kvinnliga pionjärerna i stadens politiska styre. Där låter det som att hon utan problem och med självklarhet klivit in i fullmäktige. När hon fyllde 70 år blir hon omnämnd i en artikel som en ”idealist av renaste vatten”.

Men själv noterar hon i en jubileumsartikel om nykterhetsrörelsen att det inte var utan friktion. ”Den där ohängda S.H., henne skulle man då vilja få bort.”, sade en okänd ledamot av fullmäktige, medan skribenter i den socialistiska tidningen Norrskensflamman gjorde sig lustiga över hennes vana att ta med sig stickningen till mötena.

År 2016 beslutade Luleå kommun att namnge de nya cykelbroarna i staden efter bland annat Siri Holm och Märta Bucht, en annan lokal företrädare för FKPR i Luleå. Och nog passar det fint att namnge en bro efter Siri Holm eftersom det var just på cykel som Luleborna minns henne. Siri Holm dog år 1960.

Karin Tjernström
Arkivarie, Norrbottens museum

Artikeln har tidigare publicerats som en del i ett längre blogginlägg, ”Fröknarna i Luleå (på Fröken Frimans tid)”, på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum.


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Den övre bilden visar fröken Siri Holm på cykel, fotograf: okänd, Luleå kommuns stadsarkiv. Den nedre bilden visar Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening som demonstrerar genom Luleå, fotograf okänd, Luleå kommuns bildarkiv.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Tjernström, ”Siri Holm – en idealist av renaste vatten”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/siri-holm-en-idealist-av-renaste-vatten (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Tjernström

Karin Tjernström är arkivarie på Norrbottens museum.

Visa alla artiklar av Karin Tjernström