Så här använder du sidan

Sverige fick allmän och lika rösträtt mellan åren 1918–1921 och hundra år senare uppmärksammas nu denna process.

På den här sidan kan du lära dig mer om varför frågan om rösträtt väcktes just då, vilka som kämpade för rösträtten och vilka som var emot, och vilka uttryck denna kamp tog sig.

Sidan kommer att fyllas på med nya artiklar kontinuerligt under hela jubileet. Artiklarna är skrivna av forskare och experter på området och utgår från material på arkiv, museer och bibliotek.

Under den här fliken finns särskilda ingångar för olika målgrupper, exempelvis lärare, och under fliken Teman finns särskilda ingångar i artiklarna.