Så firas rösträttens 100-årsdag

Fem kvinnor i festlig klädsel skålar med varandra.

För hundra år sedan, den 24 maj 1919, fattade riksdagen det första av två grundlagsbeslut om allmän och lika rösträtt. Dagen uppmärksammas på flera håll i Sverige med allt från utställningar till temadagar.

Beslutet i riksdagen den 24 maj ansågs vara ett bevis på att rösträttsreformen var i hamn. Händelsen är en av flera som uppmärksammas under demokratijubileet. Redan den 17 december 1918 hade Riksdagen bestämt om allmän och lika rösträtt och att den kommunala rösträtten skulle demokratiseras. Men viktiga delar av reformen, som kvinnornas rösträtt, kunde bara utlovas. Det krävdes förändringar av grundlagen innan allt var formellt klart. Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det andra och bekräftande grundlagsändringsbeslutet. Därmed ändrades grundlagen och kvinnor fick rösträtt. På hösten samma år ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor fick rösta.

Här kan du fira rösträtten:

  • Umeå 22 maj: Föredrag om kvinnorna som drev rösträttskampen och filmklipp med feministiska pionjärer. Med Karin Holmgren, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, och Clara Gustavsson, Svenska Filminstitutet, kl. 18.00–20.30, Kafé Station.
  • Göteborg 23 maj: Inspirationsdag på Stadsbiblioteket med föredrag och workshop för lärare och bibliotekarier, kl. 13.00–16.00, på kvällen för allmänheten.
  • Malmö 24 maj: Eftermiddag på Malmö stadsarkiv. Föredrag om nationella och lokala perspektiv i rösträttskampen och quiz, kl. 15.15–18.30.
  • Stockholm 24 maj: Frukostsamtal om kvinnors strategier för samarbete då och nu på Riksdagsbiblioteket, kl. 08.00–10.00. Anmälan krävs.
  • Visby 26 maj: Vernissage för utställningen ”Fira demokratin” på Gotlands museum, kl. 13.00.
  • Tjörn 30 maj: Familjedag på Villa Solfrid och firande av rösträtten med Elin Sundbergs vänförening, kl. 11.00–14.00.

Karin Kvist Geverts, docent i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar skålande kvinnor. Stående längst bak är Anna-Clara Romanus. Till höger om henne, sittande, är Ada Nilsson. Foto: Dahllöf, reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Gå till bilden i KvinnSam.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Så firas rösträttens 100-årsdag”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/sa-firas-rostrattens-100-arsdag/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Kvist Geverts

Karin Kvist Geverts leder projektet Demokrati100. Hon är docent i historia och är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Karin Kvist Geverts