Rösträttskvinnan Signe Bergman

På dagens datum för 150 år sedan, den 10 april 1869, föddes Signe Bergman – en av centralgestalterna i den svenska rösträttsrörelsen. Bergman var ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 1913–1917 och aktiv i liberala Frisinnade landsföreningen.

Hon var en organisatör och ledargestalt av stora mått som bland annat låg bakom två stora namninsamlingar vilka samlade närmare en halv miljon kvinnonamn för rösträtt. Trots det är hon inte särskilt välkänd i den svenska historieskrivningen.

Läs mer om Signe Bergman i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

________

Titti Matsson, kommunikatör Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs om andra som var drivande i rösträttskampen i Jenny Björkmans artikel Personer och organisationer.

Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar ett porträtt av Signe Bergman. Foto: Okänd fotograf, 1914. Stockholms stadsmuseum. CC BY

Hänvisa till artikeln så här: Titti Matsson, ”Rösträttskvinnan Signe Bergman”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/rostrattskvinnan-signe-bergman/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).