Resurser

Här samlar vi länkar till olika sorters material som handlar om demokratijubileet. Tipsa oss gärna om du saknar något!

Böcker

Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Antologi utgiven av Riksbankens jubileumsfond. Lärare kan beställa ett gratis exemplar.

Webbplatser

Sveriges riksdag – Fira demokratin

Information om demokratijubileet, klassrumsmaterial, tittskåp och utställningar.

Fem kvinnor i festlig klädsel skålar med varandra.

KvinnSam

Ett nationellt bibliotek för genusforskning som har en portal om kvinnors kamp för rösträtt, samt en utomordentlig bildbank.

Sveriges hembygdsförbund

Tips om hur hembygsföreningar kan uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum.

8 sidor – Nyheter på lätt svenska

Texter, bildspel och filmer om demokratijubileet och demokrati på enkel svenska.

Stockholmskällan

Om den kommunala rösträttens genomförande.

Riksarkivet

Arkivmaterial med rösträttskoppling.

Folk i rörelse

Digitaliserat material med koppling till folkrörelser och rösträtten.

Allmän rösträtt?

Forskningsprojekt om rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921.

Myndigheten för delaktighet

Hur har möjligheten att delta i demokratin sett ut senaste århundrandet för personer med funktionsnedsättning?

Filmer

RAÄ: Jämställt kulturarv

För intresserad allmänhet.

MFD: Demokrati då och nu

För skolor och en bred allmänhet.

Radio

Demokrati för alla? – en poddserie från Riksarkivet

En serie i fyra delar om vägen till den allmänna och lika rösträtten i Sverige. 

Ett svartvitt fotografi av många män i en sal som vänder sig om och tittar mot kameran.

Vetenskapsradion Historia: Tvåkammarriksdagen

Från adelsnäste till folkhemsbygge. 45 minuter.

Bildningsbyrån: Tänka mot strömmen

Kortdokumentärer om personer som kämpade för rösträtt. 30 minuter.

Digitala utställningar

Jämställt kulturarv – Demokrati 100 år

Riksantikvarieämbetet visar på det nära sambandet mellan kulturarv och demokrati och hur kvinnor tog steget in i den offentliga kulturvården.

100 år genom 10 saker

Låt eleverna bygga egna digitala utställningar med hjälp av det Stockholms Kvinnohistoriska!

Hallands starka kvinnor

Digital utställning om Hallands kvinnohistoria och demokratins utveckling.

Rösträtt 100 år?

Digital utställning om rösträtten skapad av den ideella föreningen Integrationsforum.

Ett svartvitt fotografi av en flicka som håller i en spade vid en åker.

Kvinnlig rösträtt 1919

Om arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt av Riksantikvarieämbetet.

Demokratins byggnader

Vitterhetsakademiens bibliotek belyser byggnader som hör intimt samman med ett demokratiskt samhälle – kommunalhus, Folkets hus och medborgarhus.

Rösträtt 1919

Om rösträttens aktörer av Litteraturbanken.

Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten

Utställning i Flickr om en ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv. Av Uppsala universitetsbibliotek.