Resurser

Böcker

Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Antologi utgiven av Riksbankens jubileumsfond. Lärare kan beställa ett gratis exemplar.

Webbplatser

Sveriges riksdag – Fira demokratin

Information om demokratijubileet, klassrumsmaterial, tittskåp och utställningar.

8 sidor – Nyheter på lätt svenska

Texter, bildspel och filmer om demokratijubileet och demokrati på enkel svenska.

Fem kvinnor i festlig klädsel skålar med varandra.

KvinnSam

Ett nationellt bibliotek för genusforskning som har en portal om kvinnors kamp för rösträtt, samt en utomordentlig bildbank.

Sveriges hembygdsförbund

Tips om hur hembygsföreningar kan uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum.

Stockholmskällan

Om den kommunala rösträttens genomförande.

Riksarkivet

Arkivmaterial med rösträttskoppling.

Folk i rörelse

Digitaliserat material med koppling till folkrörelser och rösträtten.

Allmän rösträtt?

Forskningsprojekt om rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921.

Filmer

Radio

Digitala utställningar

100 år genom 10 saker

Låt eleverna bygga egna digitala utställningar med hjälp av Stockholms Kvinnohistoriska.

Ett svartvitt fotografi av en flicka som håller i en spade vid en åker.

Kvinnlig rösträtt 1919

Om arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt av Riksantikvarieämbetet.

Rösträtt 1919

Om rösträttens aktörer av Litteraturbanken.

Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten

Utställning i Flickr om en ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv.