Resurser

Böcker

Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Antologi utgiven av Riksbankens jubileumsfond. Lärare kan beställa ett gratis exemplar.

Webbplatser

Sveriges riksdag – Fira demokratin

Information om demokratijubileet, klassrumsmaterial, tittskåp och utställningar.

Fem kvinnor i festlig klädsel skålar med varandra.

KvinnSam

Ett nationellt bibliotek för genusforskning som har en portal om kvinnors kamp för rösträtt.

Sveriges hembygdsförbund

Tips om hur hembygsföreningar kan uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum.

Stockholmskällan

Om den kommunala rösträttens genomförande.

Riksarkivet

Arkivmaterial med rösträttskoppling.

Folk i rörelse

Digitaliserat material med koppling till folkrörelser och rösträtten.

Allmän rösträtt?

Forskningsprojekt om rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921.

Filmer

Radio

Digitala utställningar

Ett svartvitt fotografi av en flicka som håller i en spade vid en åker.

Kvinnlig rösträtt 1919

Om arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt av Riksantikvarieämbetet.

Rösträtt 1919

Om rösträttens aktörer av Litteraturbanken.

Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten

Utställning i Flickr om en ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv.