Platser och former

Politiska diskussioner och politisk kamp kan se ut på många olika sätt. Riksdagsdebatter, tidningsartiklar och annat opinionsmaterial i pressen är förstås sådant som de flesta kommer att tänka på. Men liksom vi i dag diskuterar politiska frågor på olika social medieplattformar, fördes den politiska kampen för rösträtten på en rad olika sätt. Det samlades in namn, ordnades folkriksdagar, gavs ut debattböcker, startades regelrätta diskussionsklubbar och rösträtten diskuterades därtill i en rad olika föreningar runt om i landet. Inför valen trycktes det valaffischer och inte sällan användes humor – precis som i dag – för att locka både till skratt och för att förlöjliga motståndaren.

Här kan du läsa om olika platser där rösträtten diskuterades, om såväl diskussionsklubbar som privata initiativ, och om de former kampen kunde ta – demonstrationer, strejker, namninsamlingar, affischer, fanor, standar, böcker, artiklar, och vykort, som det ovan.