Omvärld

För den som i dag blickar tillbaka på historien är det lätt att tro att demokratin var självklar. Att alla vägar på olika sätt skulle lett fram till den demokrati vi har i dag. Men man behöver bara skrapa på ytan för att bli varse att Sverige var en demokratisk senkomling internationellt sett och att impulserna till den svenska utvecklingen kom utifrån.

Svenskarna var inte de radikala jämlikhetssträvare vi gärna ser oss som i dag när vi jämför oss med andra. Allmän rösträtt var inte ett självklart val. För många var det tvärtom det minst dåliga av flera många sämre lösningar. På kontinenten ledde sociala oroligheter till revolution i vissa länder.

Kampen för allmän och lika rösträtt var således inte bara en följd av svenska mäns också kvinnors strid för demokratin utan följden av internationell utveckling och utbredd rädsla för revolution.

Här kan du läsa om Sveriges förhållande till omvärlden och hur händelser både i våra grannländer och runt om i världen i övrigt påverkade den svenska utvecklingen.