Namninsamling för rösträtt nu sökbar

Riksarkivet har i samverkan med Demokrati100 digitaliserat cirka 350 000 underskrifter från kvinnor som genom en namninsamling 1913–1914 alla önskade en och samma sak: rösträtt! Det är samma namninsamling som syns på den kända bilden med Elin Wägner.

Insamlingen gjordes genom en kampanj av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och resulterade i underskrifter från cirka 18 procent av de kvinnor i Sverige som var över 18 år. Riksarkivets digitalisering har skett i samverkan med Demokrati100 och med ekonomiskt stöd från Riksbankens jubileumsfond.

Vad kan de 350 000 namnen berätta för oss?  

Den som är intresserad av lokal- eller släkthistoria kan i de digitaliserade listorna se vilka kvinnor som finns med på den egna orten. Känns några igen från andra sammanhang – tidningar, lokal politik, fackföreningar, yrkesorganisationer, religiösa rörelser, nykterhetsorganisationer, författarskap? Eller dyker kanske någon släkting upp? 

Mer omfattande studier kan bygga på vilka yrken som är representerade. Når de oftast väletablerade LKPR-kvinnorna ut till bredare sociala lager? Saknas vissa sociala grupper? Saknas vissa orter? Var har flest namn samlats i relation till folkmängden på den tiden? 

På så sätt kan det digitaliserade materialet användas av såväl amatörhistoriker som forskare vid högskolor och universitet. En del namn eller andra uppgifter kan vara lite svårtydda. Men till skillnad från renskrivna listor ger Riksarkivets digitaliserade version av namninsamlingen en närhet till den tidens samhälle och till de människor som verkade för rösträttens seger. 

Karlstadskvinnor för rösträtt. En av många tusen sidor med insamlade namn 1913–1914 som nu gjorts digitalt tillgängliga. Foto: Riksarkivet

Var hittar jag namnlistorna?

Den digitaliserade namninsamlingen finns i Riksarkivets digitala forskarsal och går att nå via den här direktlänken.

Här hittar du mer information om hur du söker i namninsamlingen.


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: En av rösträttsrörelsens mest berömda bilder som visar Elin Wägner vid de 30 inbundna volymerna med namnunderskrifter som idag förvaras hos Riksarkivet. Foto ur Elin Wägners samling, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Gå till bilden.

Hänvisa till artikeln så här: Demokrati100, ”Namninsamling för rösträtt nu sökbar”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/namninsamling-for-rostratt-nu-sokbar/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).