Kassörskan Emma Isakson och rösträtten

Emma Isakson (1880–1952) var dotter till Norrbottens-Kurirens grundare, Nils Petter Isakson, och fick liksom sina systrar sin utbildning på flickskolan i Luleå. Precis som bröderna Georg och Rudolf arbetade Emma Isakson tidigt i familjeföretaget där hon 1908 tog över posten som tidningens kassör. Hon blev därigenom en maktfaktor vid Norrbottens-Kuriren och den som höll i företagets hela ekonomi. År 1924 valdes hon in i företagsstyrelsen och 1945 tog hon över som styrelseordförande. Samma år blev hon även ansvarig utgivare för tidningen. Ändå var och förblev hon ”kassörskan”, trots att hon med rätta kunnat titulera sig direktör.

Kassör var Emma Isakson även i FKPR:s Luleåavdelning, från och med december 1908. Genom henne kunde föreningen annonsera gratis i Norrbottens-Kuriren.

Efter att kvinnorna erövrat rösträtten och LKPR lagt ner sin verksamhet fortsatte Emma Isakson sitt föreningsengagemang i Luleå lottakår, också här som kassör – och senare som ordförande. Under en period kunde hon även titulera sig chefslotta och satt lottarörelsens överstyrelse som representant för hela Norrland. Andra föreningsengagemang innefattade styrelsearbete i Luleå Fruntimmers Pensions- och Understödsförening.

Emma Isakson beskrivs i Norrbotten-Kurirens jubileumsspalter och minnesord som bland annat klok, sansad och beslutsam, med ett rättframt och stundtals barskt sätt men också ett gott hjärta. ”Hon stod på egna ben och såg med egna ögon” skrev chefredaktören Ivar Frick om henne, och hennes valspråk sägs ha varit ”sträng men rättvis”.

Porträttfoto av Emma Isakson ur Norrbottens-Kurirens arkiv, Norrbottens museum.

Emma Isaksons egna ord, förevigade på diktafonrulle nedlagd i tidskapseln som begravdes i Kurirenhuset (byggnaden som Norrbotten-Kuriren huserade i) år 1936, är blygsamma när hon uttrycker vilken roll hon själv spelat: ”Att nu vara kassörska i Norrbottens-Kuriren är nu ej så svårt. Visserligen är utgifterna stora, men vi ha också inkomster. Annat var det för ett 70-tal år sedan, då min far, boktryckaren N.P. Isakson, kom hit upp. Dagskassan var ibland 37 öre. Tiderna ha gått framåt, och genom arbete, sparsamhet och gott förstånd har företaget blivit vad det nu är. Måtte nu även kommande släktled fortsätta i samma fotspår, så hoppas jag att Norrbottens-Kuriren skall få fortleva i många generationer och vara till arbetsglädje och utkomstmöjligheter för dem, som ärligen arbeta inom företaget.”

Emma Isakson dog 1952.

Karin Tjernström
Arkivarie, Norrbottens museum

Artikeln har tidigare publicerats som en del i ett längre blogginlägg, ”Fröknarna i Luleå (på Fröken Frimans tid)”, på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum.


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden är ett porträttfoto av Emma Isakson ur Norrbottens-Kurirens arkiv, Norrbottens museum.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Tjernström, ”Kassörskan Emma Isakson och rösträtten”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/kassorskan-emma-isakson-och-rostratten (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Tjernström

Karin Tjernström är arkivarie på Norrbottens museum.

Visa alla artiklar av Karin Tjernström