Kampen för rösträtt i rörlig bild

Den 26 januari 2021 är det hundra år sedan riksdagen fattade det andra och bekräftande beslutet om att ändra grundlagen. I och med det hade allmän och lika rösträtt införts i Sverige!

Men rösträtten i Sverige kom inte till av sig själv. Och inte heller bara genom besluten i riksdagen åren 1918–1921, hur viktiga dessa än var.

Rösträtten och demokratin i dess helhet byggde på tiotusentals människors insatser. I rösträttsföreningar, kvinnoorganisationer, partier, fackföreningar och andra folkrörelser. Liksom genom träget arbete i kommuner och landsting.

Rösträtten i Filmarkivet.se

Rösträttsrörelsen speglades också i tidens nymodighet – rörliga filmbilder. Var och en kunde nu se de mest kända politikerna hålla tal, väljare samlas på valdagen och demonstrationståg med tusentals deltagare dra fram.

På filmarkivet.se har vi samlat några klipp som visar hur kampen såg ut.

Karin Kvist Geverts, docent i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs mer


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar utdelning av valsedlar framför Rådhuset i Stockholm, från Veckorevy 1921-09-19. Upphov: AB Svensk Filmindustri. Gå till filmen i filmarkivet.se.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Kampen för rösträtt i rörlig bild”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/kampen-for-rostratt-i-rorlig-bild/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Kvist Geverts

Karin Kvist Geverts leder projektet Demokrati100. Hon är docent i historia och är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Karin Kvist Geverts