Kämpande kvinnlig kvintett i norr

Föreningar för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) bildades lokalt på olika platser i Sverige från 1902 och framåt. Historikern Christina Florin har pekat på att det inte var någon slump att föreningarna låg som ett band längs med järnvägens stambanor.

I Luleå bildades en förening 1907. Den bevarade protokollsboken berättar om organisationen och de kvinnor som var verksamma där. De nödvändiga förutsättningarna för att kvinnor skulle kunna slå sig in på områden som tidigare varit förbehållna män var redan på plats. I staden fanns en stark medelklass och kvinnor som tidigt organiserat sig. Exempelvis hade Luleå Fruntimmersförening bildats redan år 1857 – en av stadens allra äldsta föreningar – och kvinnor hade tillgång till utbildning utöver vad som erbjöds av folkskolan. Luleå Elementärläroverk för flickor hade startats år 1875 av Elina Benckert och Ester Lönnegren, och utgjorde grogrunden för mycket av det som komma skulle.

I en serie av personporträtt tecknas bilden av fem kvinnor som alla var aktiva inom Luleå FKPR: Anna Gustafsson, Anna Svensson, Märta Bucht, Siri Holm och Emma Isakson. Alla fem var ogifta, fröknar. Det var ingen slump då gifta kvinnor i regel fick ge upp sina karriärer och mycket av sin självständighet. Flera av kvinnorna var dessutom lärarinnor, och alltså ”fröknar” i dubbel bemärkelse.

De fem artiklarna

Karin Tjernström
Arkivarie, Norrbottens museum


Artikeln har tidigare publicerats som en del i ett längre blogginlägg, ”Fröknarna i Luleå (på Fröken Frimans tid)”, på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum.

Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden föreställer Luleå FKPR:s fana, nummer 52, källa: Norrbottens museum.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Tjernström, ”Kämpande kvinnlig kvintett i norr”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/kampande-kvinnlig-kvintett-i-norr (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Tjernström

Karin Tjernström är arkivarie på Norrbottens museum.

Visa alla artiklar av Karin Tjernström