Jakten på en rösträttsbild

Svartvitt foto av en stor folksamling i en park.

Bilden visar människor som samlats för en demonstration och fotografiet är märkt ”Malmö juni 1918”. Men det är flera saker som inte stämmer. Trädens löv är knappt utslagna och vi har aldrig hört talas om en demonstration för rösträtt i Malmö i juni. När kunde bilden vara tagen och var?

Med dessa frågor startade jag jakten på rösträttsbilden. Som arkivarie var det självklart att jag började med att granska fotografiet närmare. Nere i högra hörnet är det märkt ”Cecilia Nelson, Malmö” och för hand står det ditskrivet ”Malmö juni 1918”. I mitt arbete med en utställning på Malmö Stadsarkiv om kvinnliga fotografer i Malmö hade jag stött på Cecilia Nelson (1866-1939) och visste att hon var född 1866 och verksam som fotograf i Malmö vid förra sekelskiftet. Hon startade sin egen ateljé år 1888 i Malmö och var sedan verksam fram till 1935. Hon var mycket produktiv och hade en bred verksamhet, även om basen var porträttfotografering.

Texten Malmö juni 1918.
Detalj från fotografiet.

Malmöfotografen Cecilia Nelson

Fotografen Cecilia Nelson. Självporträtt / Malmö Stadsarkiv.

Cecilia Nelson fotograferade också på uppdrag åt företag (interiörer, exteriörer, arbetsbilder) och åt skolor, liksom stadsvyer och arkeologiska utgrävningar. Därför var det lite extra spännande när jag fick höra ryktas om att hon fotograferat en rösträttsdemonstration. Den typen av ”reportage”-bild av henne kände jag inte till så därför ville jag veta mer.

Lite googlande ledde mig till riksdagens hemsida om demokratijubileet, där fotografiet fanns bland pressbilderna. Enligt påskrift på bilden skulle den vara tagen i juni 1918, men det gjorde mig fundersam, främst eftersom trädens utseende inte stämde med den angivna årstiden. Och i vilket arkiv fanns fotot egentligen och hur hamnade det där? Det jag egentligen undrade var om Cecilia Nelson hade tagit bilden på någons uppdrag eller om hon gjort det av eget intresse. Här började detektivarbetet.

När kunde fotografiet vara taget?

Att fotot var taget 1918 kunde stämma med tanke på de avbildades kläder. Men var det verkligen taget i juni? Jag började leta på nätet, hittade den samtida tidskriften Rösträtt för kvinnor som gavs ut av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). I nummer 11 från år 1918 beskrevs ett möte i Slottsparken, på Linnéplatsen den 9 maj. Tidpunkten verkade stämma bättre.

För att kunna bekräfta datumet sökte jag igenom tidningen Arbetet och Sydsvenska Dagbladet för maj och juni 1918. Arbetet refererade också till mötet den 9 maj, men nämnde även ett rösträttsmöte i Folkets Park den 12 juni. Det var dock lätt att se att fotot inte var taget i Folkets Park. Detta möte var dessutom inte specifikt om kvinnlig rösträtt, och det framgick av fotot att det avbildade mötet hade handlat om detta. På det sättet kunde datumet den 12 juni avfärdas. Sydsvenska Dagbladet gav inga användbara resultat.

Ett utdrag ur protokoll hållet den 4 maj 1918 ur Skåneförbundet av Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR), Malmö Stadsarkiv.

Nästa steg var att söka i arkivet för Skåneförbundet av Föreningen för Kvinnans politiska rösträtt (FKPR), som finns på Malmö stadsarkiv. I deras protokoll fanns mötet den 9 maj antecknat (bilden), men inga senare möten i Malmö detta år, så det stod klart att rösträttsmötet borde ha ägt rum den 9 maj, men det var fortfarande oklart om platsen, Slottsparken på Linnéplatsen, stämde.

Jag ställde en fråga till Karin Kvist Geverts, projektledare för webbplatsen Demokrati100.se och hon satte mig i kontakt med historikern Josefin Rönnbäck vid Luleå Tekniska universitet och med Petra Jankov som är ansvarig för riksdagens webbplats firademokratin.riksdagen.se. Josefin Rönnbäck kunde bekräfta att hon inte heller hade hört talas om något möte i Malmö som var samtida med det kända mötet i Göteborg i juni 1918.

Samma rösträttsmöte som den första bilden, men tagen från en annan vinkel. Fotograf: Cecilia Nelson / Riksdagens arkiv.

Petra Jankov fann ytterligare ett foto från mötet som var taget ur en annan vinkel (se ovan), och då skingrades alla tvivel för min del. I bakgrunden syntes byggnader som gjorde det enkelt att bekräfta att platsen för mötet på fotografierna verkligen var Linnéplatsen i Slottsparken.

Detaljstudie gav de sista ledtrådarna

Delförstoring av den förra bilden.
Fotograf: Cecilia Nelson / Riksdagens arkiv

Jag gjorde en delförstoring av den andra bilden och en detaljstudie av talarstolen visade att de dekorationer och standar som nämnts i beskrivningarna av mötet den 9 maj också fanns med på bilden, nämligen Kristianstads FKPR och Malmö FKPR. På denna bild syns dessutom byggnaderna i bakgrunden än tydligare och det bekräftar att mötet hölls på Linnéplatsen i Stadsparken i Malmö. Zoomar vi närmare in i bilden så ser vi att det är Anna Wicksell, tidigare ordförande för Skånes länsförbund, som står i talarstolen, precis som det också omnämns i Rösträtt för kvinnor.

För säkerhets skull kontrollerade jag också med SMHI vilka temperaturer som uppmätts i Malmö från januari till juni 1918 för att ta reda på om nu våren möjligen varit väldigt sen och kall just det året vilket i så fall kunde förklara varför träden kunde ha varit outslagna i juni. Men det visade sig att våren varit normal, april till och med ganska varm. Därför hölls mötet, som det stod i Rösträtt för kvinnor, i den ”vackra parken, som stod i sin fagraste vårskrud”.

Vad kan vi då lära av denna berättelse? Jo, att man oftast men inte alltid kan lita på dateringar och uppgifter i arkiv men att man med lite detektivarbete, hjälp av kunniga experter och eftersökningar i samtida protokoll och dagstidningar kan verifiera en uppgift och på kuppen få lära sig något nytt.

Anette Sarnäs, arkivarie vid Malmö stadsarkiv


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Den övre bilden visar ett rösträttsmöte på Linnéplatsen i Stadsparken i Malmö, den 9 maj 1918. Fotograf: Cecilia Nelson / Riksdagens arkiv.

Hänvisa till artikeln så här: Anette Sarnäs, ”Jakten på en rösträttsbild”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/jakten-pa-en-rostrattsbild/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Anette Sarnäs

Anette Sarnäs är arkivarie och anställd på Malmö stadsarkiv.

Visa alla artiklar av Anette Sarnäs