Humor som taktik i rösträttskampen

”När snart vi uti riksdan sitta
Du får gå utanför och titta
Ty gubbar får där inga vara
De hindrar all utveckling bara” (16 göteborgskor)

Ett telegram med denna text skickade en grupp kvinnor år 1911 till professorn i statskunskap Rudolf Kjellén och en av de ihärdigaste motståndarna till kvinnlig rösträtt i Sveriges riksdag. Telegramtexten kom till vid en tebjudning hemma hos aktivisten Frigga Carlberg (1851–1925) i Göteborg efter att medlemmarna knackat dörr för att samla namn till stöd för kvinnlig rösträtt. Namninsamlingen var en nationell offensiv initierad av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR, grundad 1903) som ett led i propagandan för kvinnors politiska medborgarskap.

Troligen låg Carlberg bakom idén med det rimmade telegrammet. Hon ansåg att humor var ett viktigt medel i den politiska kampen och hon var författare till många av LKPR:s opinionsbildande texter: tidningsartiklar, krönikor, romaner, pjäser, kåserier och spex som uppfördes under rösträttsåren. Förutom skrivandet och en stor social hjälpverksamhet gjorde hon långa turnéer i Västsverige, där hon höll möten och agiterade för att kvinnor skulle få rösträtt och bli medborgare på samma villkor som män. Ilskan över samhällets orättvisor och kvinnors brist på delaktighet i politiken och staten drev henne och andra rösträttskvinnor framåt, och deras kreativa och konstnärliga talanger satte stark prägel på den svenska rösträttskulturen.

Monologen Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt illustrerar en form av kampanjarbete och politisk kultur inom rösträttsrörelsen. Genom kvickhet, satir och humor kunde ihåligheten i motståndarsidans argument göras synlig och rösträttsmotståndarna därigenom förlöjligas. Det gemensamma skrattet kunde verka förlösande och tillåta upplevda könsorättvisor att uttryckas och ventileras i en värld där allt var upp- och nervänt.

Christina Florin
Professor i historia, Stockholms universitet

Josefin Rönnbäck
Lektor i historia, Luleå Tekniska Universitet

Läs mer:

Texten är skriven för och tidigare publicerad i Könspolitiska nyckeltexter: från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839–1930. Red: Klara Arnberg, Fia Sundevall & David Tjeder (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012).


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar framsidan på Frigga Carlbergs monolog Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt, Göteborg 1911. Reproduktion, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Hänvisa till artikeln så här: Christina Florin & Josefin Rönnbäck, ”Humor som taktik i rösträttskampen”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/humor-som-taktik-i-rostrattskampen (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Christina Florin & Josefin Rönnbäck

Visa alla artiklar av Christina Florin & Josefin Rönnbäck