God jul och gott nytt år

Liksom rösträttskvinnorna gjorde 1911 vill vi önska en god jul och ett gott nytt år.

Sedan öppnandet i augusti har vi kontinuerligt byggt ut webbplatsen Demokrati100.se med nya artiklar, bilder och dokument. Det senaste tillskottet är en kortfilm om demokratins genombrott som på bara ett par veckor nådde över 70 000 personer.

Under 2019 fortsätter självfallet vårt arbete eftersom demokratins genombrott innehåller flera avgörande händelser under åren 1919-1922. Närmast i tiden ligger markeringen av den 24 maj 1919 då riksdagen tog det första beslutet om grundlagsändring som senare ledde till kvinnlig rösträtt. Med riksdagsvalet 1920 och det andra beslutet i januari 1921 var vägen öppen för kvinnligt deltagande för första gången i riksdagsvalet på hösten samma år. Därefter kunde fem kvinnor träda in som ledamöter när riksdagen öppnades i januari 1922.

Bakom rösträttens seger låg inte minst Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som länge arbetat och propagerat för frågan med olika metoder och medel. Ett exempel är det julkort som vi ser ovan. Rättvisans gudinna Justitia håller i vågen där skålarna väger jämnt. På motsvarande sätt krävde man att kvinnor skulle ha samma politiska rättigheter som männen.

Vänliga hälsningar från redaktionen för Demokrati100.

__________

Torbjörn Nilsson, Professor i historia, Södertörns högskola

Karin Kvist Geverts, Historiker, Kungliga biblioteket

Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar ett rösträttsvykort från 1911. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. CC BY-NC

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts & Torbjörn Nilsson, ”God jul och gott nytt år”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/god-jul-och-gott-nytt-ar/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).