Frihetskämpen Fredrik T. Borg

Svartvitt foto av en skäggig äldre herre.

För 195 år sedan, den 18 september, föddes Fredrik Theodor Borg (1824-1895) i Landskrona. Borg var verksam som tidningsman och politiker. Med sina liberala värderingar var han den första som motionerade om kvinnlig rösträtt i riksdagen 1884. I motionen skrev han:

”För mig är denna angelägenhet ingen modesak … så länge menskligheten icke erkänner hvad qvinnan är, eller att hon är menniska i ordets fulla bemärkelse … så länge kan hon heller icke vinna den ställning, som henne med rätt tillkommer”.

Borgs motion fick visst stöd i debatten i andra kammaren men mötte också motstånd. Herr Greve Sparre menade att kvinnornas modeklänningar skulle ta för mycket plats och undrade om damerna ”kunna komma fram på dessa trånga gångar” eller om man skulle behöva bygga om hela riksdagshuset? Motionen föll med 53 röster emot och 44 röster för.

När rösträttskvinnan Gulli Petrini flera år senare skriver om kvinnorösträttens riksdagshistoria menar hon att den startar 1884 med ”frihetskämpen” Fredrik T. Borgs motion.

Karin Kvist Geverts, docent i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar Fredrik Theodor Borg. Fotograf: J. Petersen. Bilden är beskuren och redigerad. Gå till bilden i Kulturmagasinet / Helsingborgs museers samlingar.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Frihetskämpen Fredrik T. Borg”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/frihetskampen-fredrik-t-borg/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Kvist Geverts

Karin Kvist Geverts leder projektet Demokrati100. Hon är docent i historia och är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Karin Kvist Geverts