Förutsättningar

Tvåkammarsystemet infördes när ståndsriksdagen avskaffades i mitten av 1800-talet och i och med det blev det möjligt att välja in personer till riksdagens båda kamrar. Alla ledamöter skulle väljas in, men krav på inkomster och förmögenheter stoppade de flesta.

På 1890-talet uppkom också det moderna partisystemet. Behovet av regelrätta partier för att påverka politiken blev än tydligare i och med kampen för rösträtt och allmänna val. Tidigare fanns det visserligen falanger i riksdagen, men inga valrörelser så som vi känner dem idag. Rösträttsfrågorna engagerade människor och bidrog till att partierna alltmer verkade ute i samhället, inte bara i riksdagen.

Här kan du läsa om partiernas uppkomst och partiväsendets historia, men också om förhållandet mellan första och andra kammaren och om varför det ansågs självklart att bara välbeställda stadsbor och bönder med egna gårdar hade rätt att rösta.