För lärare

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om vägen till allmän och lika rösträtt.

Materialet vänder sig till lärare i ämnena historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och kan kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Ladda ner och skriv ut

Demokratins genombrott på två minuter

Se filmen som på snabba två minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.

Fler resurser

Riksdagen

På Riksdagens webbplats firademokratin.riksdagen.se finns ett fint studiematerial, en tidslinje och flera andra resurser som är intressant för lärare att använda.

UR Skola

Ytterligare resurser är UR Skolas korta dokumentärfilmer:

Fördjupande antologi

Riksbankens Jubileumsfonden har gjort det möjligt för dig som lärare att beställa ett gratis exemplar av den fördjupande antologin Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige.

För att beställa antologin, skriv till rostratt@makadambok.se, eller ladda ner ett exemplar från RJ:s webbplats. Mer information hittar du här.


Vilka som står bakom lärarmaterialet

Lektionen har tagits fram i samarbete med projektet Demokrati100 och vetenskapsfestivalen ForskarFredag av arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö på Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv

Det har finansierats av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskap & Allmänhet.