För lärare

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om vägen till allmän och lika rösträtt.

Materialet vänder sig till lärare i ämnena historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och kan kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Ladda ner och skriv ut

Demokratins genombrott på två minuter

Se filmen som på snabba två minuter skildrar demokratins långsamma framväxt.

Fler resurser

Riksdagen

På Riksdagens webbplats firademokratin.riksdagen.se finns bland annat ett studiematerial för skolan, en tidslinje och en utskrivbar utställning.

UR Skola

På UR Skola finns två korta dokumentärfilmer om rösträttens historia:

Fördjupande antologi

Riksbankens Jubileumsfonden har gjort det möjligt för dig som lärare att beställa ett gratis exemplar av den fördjupande antologin ”Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige”.

För att beställa antologin, skriv till rostratt@makadambok.se, eller ladda ner ett exemplar från RJ:s webbplats. Läs mer på RJ:s webbplats.

När fick romer och samer rösträtt?

Kort sammanfattning om vad forskningen säger om när romer och samer fick rösträtt i Sverige.


Vilka som står bakom lärarmaterialet

Lektionen har tagits fram i samarbete med vetenskapsfestivalen ForskarFredag av arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö på Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv.

Det har finansierats av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskap & Allmänhet.