För lärare

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om vägen till allmän och lika rösträtt.

Materialet vänder sig till lärare i historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och får gärna kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Klassrumsmaterial

Tidslinje

Använd gärna vår enkla tidslinje för att få en överblick över demokratigenombrottets viktiga årtal.

Film om demokratins genombrott

Två snabba minuter som skildrar demokratins långsamma framväxt.

Vilka som står bakom lärarmaterialet

Lektionen har tagits fram i samarbete med vetenskapsfestivalen ForskarFredag av arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö på Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv.

Det har finansierats av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskap & Allmänhet.