Elsa Laula Renberg – politiker och aktivist

Svartvitt foto på en kvinna med en samisk dräkt på sig.

För 142 år sedan, den 29 november 1877, föddes Elsa Laula Renberg. Hon kom att ägna en stor del av sitt liv åt kampen för samernas medborgerliga rättigheter.

Elsa Laula Renberg (1877–1931) arbetade för att samer skulle organisera sig och få politiskt inflytande. 1904 bildade hon, vid 27 års ålder, intresseorganisationen Lapparnas Centralförbund och blev dess första ordförande. Samma år började hon studera till barnmorska i Stockholm. Under sin studietid blev hon bekant med en rad kvinnliga rösträttsaktivister vilket fick henne att även engagera sig för kvinnors rösträtt.

Titti Matsson, kommunikatör Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar Elsa Laula Renberg, 3 mars 1917. Bilden är beskuren. Foto: Hilfling-Rasmussen / NTNU UB, Wikimedia. Gå till bilden i Wikimedia.

Hänvisa till artikeln så här: Titti Matsson, ”Elsa Laula Renberg – politiker och aktivist”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/elsa-laula-renberg-politiker-och-aktivist/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Titti Matsson

Titti Matsson är kommunikatör för projektet Demokrati100. Hon är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Titti Matsson