Elisabeth Östman väljs in i Stockholms stadsfullmäktige 1919

Svartvitt foto av kvinnor i förkläden som bakar.

Den 28 mars 1919 hölls det kommunala val enligt de nya principerna för allmän och lika rösträtt i den första valkretsen i Stockholm. En av de som kandiderade för de borgerliga och som kom in var Elisabeth Östman (1869-1933). Hon drev en husmodersskola i Stockholm och på bilden ser vi några av hennes elever. Elisabeth Östman och fjorton andra kvinnor kom in i Stockholms stadsfullmäktige i mars 1919 och började sitt arbete den 1 april samma år.

Karin Kvist Geverts, docent i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar elever vid Elisabeth Östmans husmodersskola i Stockholm. Gå till bilden i Wikimedia.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Elisabeth Östman väljs in i Stockholms stadsfullmäktige 1919”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/elisabeth-ostman-valjs-in-i-stockholms-stadsfullmaktige-1919/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Kvist Geverts

Karin Kvist Geverts leder projektet Demokrati100. Hon är docent i historia och är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Karin Kvist Geverts