Edénska ministären

Från 19 oktober 1917 till 10 mars 1920 satt Sveriges första vänsterregering vid makten.

På den tiden betydde ”vänster” en koalition mellan Liberala samlingspartiet och Socialdemokraterna. Statsminister var liberalen Nils Edén. Hjalmar Branting var Socialdemokraternas främste representant. Regeringen Edén drev bland annat igenom beslut om allmän och lika rösträtt.

Torbjörn Nilsson
Professor i historia, Södertörns högskola

___________

Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC
Bildrättigheter: Bilden visar en gruppbild av den s.k. Edénska ministären och finns i KB:s samlingar, signum KoB Sv. P. saml. Fc.99 CC BY-NC
Hänvisa till artikeln så här: Torbjörn Nilsson, ”Edénska ministären”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/edenska-ministaren/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).