Den första folkriksdagen öppnar 1893

Den första folkriksdagen öppnade den 13 mars 1893 i Stockholm. 123 ombud från hela Sverige samlades och Julius Mankell valdes till ordförande.

Syftet med mötet var att visa att det fanns en bred uppslutning för en förändring av rösträtten. Deputationen togs inte emot av statsministern Erik Gustaf Boström och inte heller av första kammaren. Andra kammaren och kung Oscar II tog emot dem men lovade inte att arbeta för någon förändring. En ny folkriksdag utlystes till 1896.

Folkriksdagens krav om en förändrad folkrepresentation möttes inte förrän 1921 då allmän och lika rösträtt genomfördes. Förändringsarbete tar tid, då som nu.

Karin Kvist Geverts, fil.dr i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar ett kollage med Julius Mankell, som valdes till ordförande för den första folkriksdagen 1893 (gå till bilden på Mankell i Wikimedia) och en sida ur tidningen Proletären den 17 mars 1893.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Den första folkriksdagen öppnar 1893”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/den-forsta-folkriksdagen-oppnar-1893/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Kvist Geverts

Karin Kvist Geverts leder projektet Demokrati100. Hon är docent i historia och är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Karin Kvist Geverts