Den enda gatudemonstrationen

Den 2 juni 1918 anordnades den enda gatudemonstrationen i den kvinnliga rösträttsrörelsens historia anordnad av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg. Initiativtagare var Frigga Carlberg, stående i mitten i svart, sorgklädd efter sonens död. Tidigare under våren hade första kammaren återigen sagt nej till kvinnlig rösträtt. Först den 17 december 1918 gjordes den historiska överenskommelsen som ledde till att den kvinnliga rösträtten röstades igenom i två grundlagsändrande beslut, 1919 och 1921.

______________

Karin Kvist Geverts, fil.dr i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar demonstrationståget i Göteborg den 2 juni 1918 anordnat av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Källa: Wikimedia Commons. CC BY NC

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Den enda gatudemonstrationen”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/den-enda-gatudemonstrationen/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).