Demonstration för allmän rösträtt

Människor somdemonstrerar och bär en flagga med texten allmän rösträtt

På den första maj hölls år 1901 en demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet i Stockholm som fotograferades av Anton Blomberg.

_____________

Karin Kvist Geverts, fil.dr i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilden visar en demonstration på Gärdet i Stockholm den 1 maj 1901. Foto: Anton Blomberg. Källa: Stockholms stadsmuseum. Bilden är kolorerad. CC BY-NC

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Demonstration för allmän rösträtt”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/demonstration-for-allman-rostratt/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).