Demokratins genombrott

Ett viktigt datum för demokratins genombrott i Sverige är den 17 december 1918. Då beslutade den extrainkallade riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Men eftersom rösträtten reglerades i grundlagen gällde särskilda regler för lagändring. Det krävdes att två likadana beslut fattades av två riksdagar, med ett riksdagsval emellan. Processen som inleddes 1918 avslutades år 1921 då vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige.

Karin Kvist Geverts, docent i historia och utredare Demokrati100, Kungliga biblioteket

Läs mer:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Filmen är framtagen av Demokrati100. Källa till bilder och filmklipp går att se i slutet av filmen. CC BY-NC

Hänvisa till artikeln så här: Karin Kvist Geverts, ”Demokratins genombrott”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/demokratins-genombrott/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Kvist Geverts

Karin Kvist Geverts leder projektet Demokrati100. Hon är docent i historia och är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Karin Kvist Geverts