De första kvinnorna i riksdagen

Porträtt av fem kvinnor.

Hösten 1921 ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor var såväl röstberättigade som valbara. Fem kvinnor valdes in i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund.

Den nya riksdagens öppningssammanträde ägde rum den 10 januari 1922. I första kammaren, där Kerstin Hesselgren tagit plats som första och enda kvinna, välkomnades ledamöterna av talmannen som konstaterade att:

Denna riksdag är ju i det hänseendet anmärkningsvärd, att nu för första gången en kvinna tagit plats ibland oss. Jag ber att få hälsa henne välkommen och uttala den livliga förhoppningen, att hennes arbete här må bliva henne till tillfredsställelse och oss till gagn. Jag hoppas, att hon icke tager illa upp, om jag, åtminstone så länge hon är ensam i sitt slag i kammaren, fortfarande gentemot kammaren begagnar mig av den gamla titulaturen. Mina herrar! Jag ber att få tillönska Eder alla ett gott nytt år, goda arbetskrafter och ett gott arbetsresultat.

I tidningen Idun, nummer 4 utgiven 22 januari 1922, rapporteras det om riksdagskvinnornas entré. Hela tidningen är digitaliserad av KvinnSam.

Kerstin Hesselgren

Kerstin Hesselgren

Kerstin Hesselgren (1872–1962) var den första, och länge också den enda, kvinnan i riksdagens första kammare. Hesselgren valdes in i riksdagens första kammare hösten 1921 på mandat för Liberala samlingspartiet med stöd av Socialdemokraterna, och tillträdde i januari 1922. Hon satt i första kammaren till 1934, under större delen av tiden som frisinnad (liberal) vilde, och därefter i andra kammaren för folkpartiet mellan 1936 och 1944. Läs mer om Kerstin Hesselgren här.

Elisabeth Tamm

Elisabeth Tamm

Elisabeth Tamm (1880–1958) valdes in i riksdagens andra kammare hösten 1921 och tillträdde våren 1922. Hon valdes in från en kvinnolista för Liberala Samlingspartiet och blev den första liberala kvinnan på riksdagsplats i andra kammaren. Till skillnad från de andra fyra kvinnorna som tillträde detta år stannade hon enbart en mandatperiod, sammanlagt tre år.  Läs mer om Elisabeth Tamm.

Nelly Thüring

Nelly Maria Thüring

Nelly Thüring (1875–1972) valdes in i riksdagens andra kammare hösten 1921, tillträdde våren 1922 och stannade till 1928. Hon valdes in under Socialdemokratisk partibeteckning och var en av de två första S-kvinnorna i riksdagen. Läs mer om Nelly Thüring.

Bertha Wellin

Bertha Wellin

Bertha Wellin (1870–1951) valdes in i riksdagens andra kammare hösten 1921, tillträdde våren 1922 och satt till 1936. Hon var den första kvinnan som valdes in i riksdagen av Högern / Lantmanna- och borgarepartiet (nuvarande Moderaterna) och var under hela sin riksdagsperiod också partiets enda kvinna på riksdagsplats. Läs mer om Bertha Wellin.

Se en föreläsning om Bertha Wellin med historikern Mats Hayen.

Agda Östlund

Agda Östlund

Agda Östlund (1870–1942) valdes in i riksdagens andra kammare hösten 1921, tillträdde sin riksdagsplats våren 1922 och stannade till 1940. Hon var en av de två första Socialdemokratiska kvinnorna i riksdagen.  Läs mer om Agda Östlund.

Fia Sundevall, Docent i ekonomisk historia och verksam vid Stockholms universitet samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Leder forskningsprojektet Allmän rösträtt?: rösträttens begränsningar efter 1921.

Läs också:


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Bilderna visar överst ett kollage av de fem kvinnorna och sedan i tur och ordning Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring,  Bertha Wellin och Agda Östlund. Bilder från Riksdagens arkiv. De övriga bilderna från tidningen Idun nr 4 1922. Gå till det digitaliserade numret av Idun. Idun har digitaliserats av KvinnSam.

Hänvisa till artikeln så här: Fia Sundevall, ”De första kvinnorna i riksdagen?”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/de-forsta-kvinnorna-i-riksdagen/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Fia Sundevall

Fia Sundevall är docent i ekonomisk historia, verksam vid Stockholms universitet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Fia Sundevall ingår även i redaktionsrådet för demokrati100.se.

Visa alla artiklar av Fia Sundevall