Rösträtt i flickboken

I kampen om rösträtten användes flickböcker för att nå ut till nästa kvinnogeneration. Med avskräckande eller beundrande porträtt av rösträttskvinnor försökte författarna vinna läsarna för sin sak. Flickböcker är berättelser …

Läs mer
Ett svartvitt fotografi av en folkmassa av män med många fanor och banderoller.

Rösträttsfanornas budskap

Under rösträttskampens decennier från det sena 1880-talet till rösträttssegern 1919 framfördes krav på rösträtt genom fanor, flaggor och banderoller. De var avsedda att bäras, till exempel i demonstrationer, och att …

Läs mer