Demokratins genombrott

Ett viktigt datum för demokratins genombrott i Sverige är den 17 december 1918. Då beslutade den extrainkallade riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Men eftersom rösträtten reglerades i …

Läs mer
En målning av en äldre herre som sitter på en stol.

Medborgarrätt heter pengar

Dikten ”Medborgarsång” publicerades i Svenska Dagbladet den 22 september 1899, samma dag som det var val till riksdagens andrakammare. ”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt …

Läs mer
Svartvitt fotografi av en stor grupp kvinnor i ett tåg med en fana där det står rösträtt för kvinnor.

Den enda gatudemonstrationen

Den 2 juni 1918 anordnades den enda gatudemonstrationen i den kvinnliga rösträttsrörelsens historia anordnad av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg. Initiativtagare var Frigga Carlberg, stående i mitten i …

Läs mer