”Medborgarrätt heter pengar”

”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar”. Strofen från Verner von Heidenstams dikt ”Medborgarsång” är fortfarande välkänd, 120 år senare. Medborgarsång publicerades i Svenska …

Läs mer

Den enda gatudemonstrationen

Den 2 juni 1918 anordnades den enda gatudemonstrationen i den kvinnliga rösträttsrörelsens historia anordnad av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg. Initiativtagare var Frigga Carlberg, stående i mitten i …

Läs mer

Rösträttskvinnan Signe Bergman

På dagens datum för 150 år sedan, den 10 april 1869, föddes Signe Bergman – en av centralgestalterna i den svenska rösträttsrörelsen. Bergman var ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska …

Läs mer