Illustration av en stor sal full med folk och en kung på en tron.

Partier i och utanför riksdagen

Med tvåkammarriksdagens öppnande i januari 1867 blev det lättare för olika ledamöter och grupper att samarbeta. Även i ståndsriksdagen hade det funnits ”partier” i respektive stånd. Borgarståndet kunde exempelvis innehålla …

Läs mer
Illustration av människor på två gungbrädor. På den ena väger en man med 5000 röster mer än fler människor, på den andra väger fler människors med varsin röst tyngre än en mans röst.

Politiskt system för elitstyre

I den tvåkammarriksdag som hade införts 1865/66 bestämdes rösträtten och valbarheten av individens ekonomiska ställning. Borta var den gamla ståndsriksdagens indelning i adel, präster, borgare och bönder. Adeln hade då …

Läs mer