Arkeologen Hanna Rydh till häst 1940. Fotograf: Nils Thomasson/Jamtlis bildsamlingar.

Arkeologin och upptäckten av demokratin

Idag förknippas kanske inte rösträtt och demokrati med arkeologins traditioner. Snarare kan i synnerhet den äldre forskningen kopplas samman med begrepp som idag verkar oförenliga med dessa. Arkeologin kring sekelskiftet …

Läs mer