Begränsningar

I dagligt tal säger vi att den allmänna och lika rösträtten infördes för hundra år sedan. Och visst var rösträttsreformerna 1918-1921 avgörande för den svenska demokratin. Men det fanns en rad olika grupper som inte fick rösta ens 1921. Rösträttens begränsningar säger något om vad vi menar med medborgare och om vilka som definieras in i begreppet till ett allmänt ”vi”.

Här kan du läsa om vilka som inte fick rösta trots att allmän och lika rösträtt infördes. Andelen röstberättigade ökade till ca 80 procent av den vuxna befolkningen. Men vilka var de andra – de som inte fick rösta?