Rösträtt i flickboken

I kampen om rösträtten användes flickböcker för att nå ut till nästa kvinnogeneration. Med avskräckande eller beundrande porträtt av rösträttskvinnor försökte författarna vinna läsarna för sin sak. Flickböcker är berättelser …

Läs mer