”Medborgarrätt heter pengar”

”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar”. Strofen från Verner von Heidenstams dikt ”Medborgarsång” är fortfarande välkänd, 120 år senare. Medborgarsång publicerades i Svenska …

Läs mer

De första kvinnorna i riksdagen

Hösten 1921 ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor var såväl röstberättigade som valbara. Fem kvinnor valdes in i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda …

Läs mer