Anna Svensson – saklig och fri från alla oväsentligheter

Anna Svensson (1873-1947) var sekreterare i FKPR Luleå från 1908-1920. Hon föddes i Östergötland där hon gick i Linköpings flickskola. 1887 flyttade familjen Svensson till Luleå. Den då 15-åriga Anna inledde sin långa lärargärning 1888 vid den Norbergska privatskolan i staden, för att snart övergå till Luleå Elementärläroverk för flickor. Efter vidareutbildning i Stockholm återkom hon till skolan 1897 och tog över ägarskapet och rollen som föreståndarinna – senare benämnt rektor – från Elina Benckert år 1909.

Anna Svensson var, liksom kollegorna Siri Holm och Märta Bucht, både politiskt och ideellt engagerad trots att ansvaret för skolan måste ha tagit upp mycket av hennes tid. Hon blev den andra kvinnan i stadsfullmäktige i Luleå, ett år efter Siri Holm. Från 1912 och ända fram till 1934 var Anna Svensson ledamot i fullmäktige och arbetade idogt för de frågor som intresserade henne, framför allt nykterhet, fred och kvinnorörelsen. Liksom vännen Märta Bucht var hon medlem i Frisinnade kvinnoklubben och skolungdomens nykterhetsförening, samt FKPR.

Veckotidningen Reflex, 15 december 1918, ur Anna Svensson och Betty Strates arkiv, Norrbottens museum.

Att Anna Svensson var en känd profil i sin samtid är tydligt i det här klippet från veckotidningen Reflex från 15 december 1918 där kända Luleåprofiler porträtteras (se bild ovan). Men idag är hon lite av en doldis, kanske mer bortglömd än de andra. I flickskolans jubileumsskrift beskrivs Anna Svensson som en skicklig pedagog med gedigna kunskaper, ständig innovationslusta och god organisationsförmåga. ”Hennes undervisning var som hon själv – klar, saklig och fri från alla oväsentligheter” skrev Karin Lindgren-Rietz om henne.

Hon blev firad då hon gick i pension år 1933 och belönades med kunglig medalj för medborgerlig förtjänst. Samtidigt övergick flickskolan i kommunal regi och en epok avslutades. Anna Svensson dog 1947.

Karin Tjernström
Arkivarie, Norrbottens museum

Artikeln har tidigare publicerats som en del i ett längre blogginlägg, ”Fröknarna i Luleå (på Fröken Frimans tid)”, på bloggen Kulturmiljö vid Norrbottens museum.


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Den övre bilden är ett porträttfoto av Anna Svensson, ur Märta Buchts privatarkiv, Norrbottens Föreningsarkiv. Den nedre bilden är ett tidningsklipp ur veckotidningen Reflex 15 december 1918, ur Anna Svensson och Betty Strates arkiv, Norrbottens museum.

Hänvisa till artikeln så här: Karin Tjernström, ”Anna Svensson – saklig och fri från alla oväsentligheter”, artikel på Demokrati100.se,  www.demokrati100.se/anna-svensson-saklig-och-fri-fran-alla-ovasentligheter (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Karin Tjernström

Karin Tjernström är arkivarie på Norrbottens museum.

Visa alla artiklar av Karin Tjernström