Alexandra Skoglund – högerkvinna som brann för rösträtten

Svartvitt fotografi av en ung kvinna med fläta.

På dagens datum för 82 år sedan gick Alexandra Skoglund ur tiden. Hon kämpade hela sitt liv för kvinnors möjlighet till utbildning, inflytande och rösträtt.

Alexandra Skoglund (1862–1938) växte upp i Stockholm och insåg tidigt att det hon helst ville var att studera. Hon valde en av få möjliga vägar för en kvinna och tog en lärarexamen. Genom envishet och hård kamp lyckades hon även bli filosofie doktor i historia vid Uppsala universitet. 1903 fick hon jobb som lärare på Nya elementarskolan för flickor i Stockholm, en tjänst hon hade i 30 år.

Alexandra Skoglund var under hela sitt liv djupt engagerad i flera organisationer som drev kvinnofrågor, bland annat LKPR, Sveriges Kvinnors Nationalförbund och Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Högerpartiet Allmänna Valmansförbundet (senare Moderaterna) bildades 1904 och tillät inledningsvis inte kvinnor bland medlemmarna, något som ändrades först 1913. I och med den allmänna rösträttens införande bildades 1920 Högerns centrala kvinnoråd (CK) och Alexandra Skoglund blev förbundets första ordförande.

Titti Matsson, kommunikatör Demokrati100


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Fotot visar Alexandra Skoglund i 20-årsåldern. Foto: Rosalie Sjöman / Uppsala universitetsbibliotek. Gå till bilden i Alvin.

Hänvisa till artikeln så här: Titti Matsson, ”Alexandra Skoglund – högerkvinna som brann för rösträtten”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/alexandra-skoglund-hogerkvinna-som-brann-for-rostratten/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Titti Matsson

Titti Matsson är kommunikatör för projektet Demokrati100. Hon är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Titti Matsson