Aktörer

Rösträttskampen drevs av män och kvinnor som samlades i olika organisationer. Två av de mer kända organisationerna var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och Sveriges Allmänna Rösträttsförbund. LKPR drev att kvinnor skulle ha samma rösträtt som män – märk väl inte allmän rösträtt. De hänvisade inte bara till liberala rättigheter och nationens väl utan också till idéer om det moderliga hos kvinnor som gjorde dem väl lämpade för att ta politiskt ansvar. Men för att förstå vidden av deras kamp är det också viktigt att sätta sig in i rösträttsmotståndarnas argument.

Här kan du läsa om de som verkade för rösträtt, men också om motståndarna; de som var rädda för kaos, massans dumhet, kvinnors känslosamhet och som i brist på bättre såg förmögenheten som ett bevis på den medborgerliga förmågan.