Adeln röstar för att avskaffa ståndsriksdagen

Den 7 december 1865 röstade den svenska adeln för att avskaffa den gamla ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder.

Målet var att istället införa en vald tvåkammarriksdag. Röstfördelningen blev 361 ja-röster mot 294 nej-röster. Dagen därpå röstade även prästerna ja, trots att de egentligen ville behålla ståndsriksdagen, eftersom de hade lovat att rösta som adeln. Både borgarna och bönderna hade redan tidigare röstat för den nya ordningen.

Beslutet trädde i kraft den 22 juni 1866, och Sverige hade då tagit ett steg närmare demokrati. Men ännu berodde både rösträtt och valbarhet på individens ekonomiska ställning, vilket resulterade i att endast 22 procent av de vuxna männen beräknas ha haft rösträtt.

Titti Matsson, kommunikatör Demokrati100

Läs mer


Texträttigheter: Du får använda materialet fritt om du anger upphov (fotograf, författare, konstnär). CC BY-NC

Bildrättigheter: Scen utanför Riddarhuset den 7 december 1865. Litografi från Illustrerad Tidning, nr 50 den 16 december 1865. Konstnär: Konrad. Källa: Stockholmskällan

Hänvisa till artikeln så här: Titti Matsson, ”Adeln röstar för att avskaffa ståndsriksdagen”, artikel på Demokrati100.se, www.demokrati100.se/adelns-rostar-for-att-avskaffa-standsriksdagen/ (hämtad ÅÅÅÅ-MM-DD).

Om Titti Matsson

Titti Matsson är kommunikatör för projektet Demokrati100. Hon är anställd på Kungliga biblioteket.

Visa alla artiklar av Titti Matsson